6 maj 2022

Styrelsen söker

Av Hans Werneholm | 2022-05-06 13:22

Hej!
Valberedningen söker 4 styrelsemedlemmar
(två suppleanter och två ledamöter).

Alla är välkomna att söka men kunskap inom IT,
ekonomi och fastighetsskötsel är särskilt efterfrågat.

För anmälan eller frågor, kontakta senast den 15:e maj;
Erik Romell; erik.romell10@gmail.com, 0704 94 05 29
Daniel Sandblom; sandblomdaniel@hotmail.com, 0706 72 10 917

Ta chansen att vara del av en kul gemenskap och
stötta vår förening!

//Erik Romell och Daniel Sandblom

//Erik