BRF Essinge Mälarvik | 769610-1307
18 jan 2021

Fler Elbilsplatser i Luxgaraget

Av styrelsen | 2021-01-18 09:59

Hej Medlemmar,

Vi vill bara informera att Luxgaraget utvidgar nu med 30 nya Elbilsplatser. Är man intresserad

att ställa sig i kö gör man det under medlemsportalen, du måste logga in på hemsidan för

att komma åt medlemsportalen. (klicka på logga in längs uppe till höger på hemsidan.)

22 dec 2020

God Jul och Gott Nytt År

Av styrelsen | 2020-12-22 15:39

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

11 dec 2020
Rensning av cykelförråd

Rensning av cykelförråd

Av Tony Regnhamn | 2020-12-11 13:19

Efter rensning i cykelförråd har vi upptäkt fler cyklar i barnvagnsrum.

Dess kommer att märkas med buntband.

Om buntbandet tas bort så får cykeln stå kvar annars forslas de bort om 1 månad.

De cyklar som forslats bort kommer att förvaras på annan plats i 3 månader så att ägare vid missförstånd ska ha chansen att få tillbaka sina cyklar. Efter tre månader kommer föreningen att göra sig av med cyklarna.


7 dec 2020

Trappuppgångar samt Källarförråd

Av styrelsen | 2020-12-07 19:35

Hej medlemmar,

Styrelsen vill informera att det är absolut förbjudet att ställa saker i trappuppgångar och källarförråd, detta för allas säkerhet då detta inte är tillåtet

enligt brandskyddsmyndigheten. Kan ni som vet med er att ni ställt saker i gångarna flytta på dessa omedelbart. Vänligen respektera dessa regler

för allas trevnad och säkerhet.

25 nov 2020

Brandsläckare

Av styrelsen | 2020-11-25 13:38

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har beslutat att ytterligare förstärka vårt brandskydd i fastigheten.
Det gör vi med att utöka antalet handbrandsläckare i respektive trapphus.
Totalt elva nya handbrandsläckare av pulvertyp kommer att installeras. En på varje våningsplan.
Installationen kommer att utföras av Täby BrandskyddsTeknik och påbörjas 201201 kl 08:00.

Visst borrljud kan förekomma.

- När installationen är klar, kontrollera var brandsläckaren sitter på just DITT våningsplan!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Navigation