BRF Essinge Mälarvik | 769610-1307

A-Ö-information

Facebook

Föreningen har en sluten Facebook grupp som ni kan ansöka att gå med i, ni hittar den här, BRF Essinge Mälarvik

Felanmälan

Vår tekniska förvaltare är WIAB-Service, Wahlings Installations Service. Som förvaltare ansvarar WIAB för den löpande förvaltningen av föreningens fastighet. Felanmälan dagtid: 08-80 20 40, Jourtid: 08-6576400, eller på webben WIAB Felanmälan / Namnändring. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Vid tveksamhet läs stadgarna på hemsidan eller kontakta styrelsen. På informationstavlan i varje port finns även anslaget vem som är portombud. Portombudet har nyckel till vattenavstängning i trapphuset samt proppskåpen som finns i källaren.

KONE Hissar: För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation, kontakta oss på Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt. Vid fall som inte är brådskande, maila kundcenter@kone.com

Förslag till Hemsidan

Här kan ni lämna förslag på vad ni skulle vilja se på våran hemsida, Förslag till Hemsidan

Förvaltning

Föreningens ekonomi administreras av Nabo i Uppsala AB, med överinseende av föreningens styrelse. Medlemmar/hyresgäster når Nabo på 010-288 00 27 (måndag-fredag 9.00-11.30) Alla boende kan nu logga in på nabo kundportal med bankID i portalen för att få sina avier mm. Vill man maila nabo gör de det enklast via formuläret nabo kontakt för snabbast återkoppling. Om avgifter kan man kontakta vår förvaltare på Hyresavdelningen, E-post: hyra.uppsala@conzignus.se Telefon: 018 - 70 70 920, knappval 1. Telefontid måndag-fredag kl. 8.00-11.30

Garageplats

Garageplats ingår inte automatiskt från den tidigare lägenhetsinnehavaren, utan nytt kontrakt måste tecknas med föreningen. Föreningen har fjorton p-platser i fastighetens källargarage (som vi delar med Brf Luxviken) samt tio p-platser i det större garaget som
ägs gemensamt av samtliga bostadsrättsföreningar i Lux-området. Du hittar ansökan under Medlemssida. Om du/ni är intresserade av att hyra garageplats i stora garaget kontakta APCOA Parking Sverige AB på telefon 08-556 306 70, anmäl att det gäller Brf Essinge Mälarvik(vårt avtals nr 3610). För intresseanmälan till källargaraget i vår fastighet, lämna intresseanmälan via mail till inkorgen@essingemalarvik.styrelseproffset.se ! Kostnad för Stora garaget är f.n. 1300.-/månad samt för källargaraget 1400.-/månad. MC platser finns att hyra i mån av plats i båda garagen. Hyra f.n. 400.-/månad. Om det är fulltecknat i båda garagen kan man chansa på att mejla de andra föreningarna som delar på det stora garaget om de har plats kvar att hyra ut. Se www.luxgaraget.se för kontaktuppgifter.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag som trädde i kraft 25 maj 2018 och som ersatte Personuppgiftslagen (PUL). GDPR införde nya, striktare krav på vilka skäl som kan finnas för datalagring, vilken laglig grund som behöver finnas och flera andra delar.

Hur GDPR ska tolkas är än så länge inte helt utrett och sannolikt kommer de kommande åren bringa mer klarhet i vad som gäller. Klart är dock att föreningen redan nu kan vidta åtgärder för att uppfylla de kommande kraven.

BRF Essinge Mälarvik har ett personuppgiftsregister där vi sparar epostadresser samt mobiltelefonnummer över medlemmarna i föreningen för att kunna kontakta medlemmarna för viktig information eller om en nödsituation uppstår.

Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§).

Föreningen har en datapolicy som vi följer. Nedan finner ni länkar om ni vill få mer information gällande GDPR och Bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna.se GDPR - guide till de nya reglerna

Datainspektionen.se Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform

Datainspektionen.se Hantering av personuppgifter i e-post

Datainspektionen.se Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Grillning

Vi vill även påminna dig/er om att det pga. brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att använda kolgrillar på balkongerna. Använd därför en el- eller gasolgrill. Maxstorlek på gasolflaskan är 30 liter (P11). INGEN gasol får förvaras i källarförråd!

Gårdsregler

Vår förening delar innergården med grannfastigheten. Föreningen är även tillsammans med övriga föreningar i Lux-området medlem i den samfällighetsförening som ansvarar för skötsel av det gemensamma garaget och sopanläggningen.

Vid frågor om samfälligheten kontakta gärna oss i styrelsen. Trädgårdsgrill finns att låna/använda sig av. Föreningens trädgårdsmöbler är de som står till höger i trädgården.

Köksfläkt / Spiskåpa

Köksfläktar / Spiskåpor
Våra köksfläktar / Spiskåpor är en integral del av fastighetens ventilationssystem och måste vara en spiskåpa utan fläktmotor. Vid ett byte av köksfläkt / spiskåpa måste man stämma av med föreningen innan ett byte sker. Byter man till en ej godkänd fläkt / spiskåpa, måste den bytas ut till en godkänd spiskåpa på medlemmens bekostnad.

Ansökan hittar ni här, Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet.

Exempel på godkända spiskåpor hittar ni här, FRANKE Spiskåpor

Lokala Nyheter

Mitt i Kungsholmen

Nabo Medlemssida

Se avier och lägenhetsinformation

Medlemmar kan logga in med BankID och se sina avier, ändra aviseringsmetod

och se information om sin lägenhet. Nabo Kundportal

Nycklar

Våra nycklar är patenterade vilket innebär att utan ID samt kopia på köpebrev av er Brf får ni inte ut nya nycklar. Vänd er till Låspartner så hjälper de er. Låspartner i Stockholm AB
Essinge Brogata 2, 112 61 Stockholm, Tfn 08-100 400

Registrera eller uppdatera kontaktinformation medlemmar

Här kan ni registrera eller uppdatera eran kontaktinformation om ni byter mobilnummer eller epost, så ni inte missar viktig information eller en uppkommen nödsituation som Styrelsen måste informera om.

E-postadressen behövs också registreras för att ni skall kunna skapa ett login på Medlemssidan.

Registrera eller uppdatera kontaktinformation medlemmar

Reparera, Underhålla eller Bygga om

Du hittar mer information om det här, Reparera, Underhålla eller Bygga om

Det krävs ett godkännande av styrelsen innan man påbörjar arbete.

Har du inget tillstånd från styrelsen, blir du skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick för egen kostnad.

Styrelsen tar beslut på nästkommande styrelsemöte.

Skicka in förfrågan här, Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet.

RFID Tagg

Beställa extra Tagg eller anmäla förlorad Tagg gör du på Medlemssida

Soprummet

Ett soprum för hushållssopor, grovsopor och återvinning. Soprummet är placerat på
gaveln ner mot Luxviken. För vår gemensamma trevnad ber vi dig/er att hålla rent i
soprummet och observera att det inte är tillåtet att slänga miljöfarligt avfall (som t.ex.
färgburkar, olja, spraybehållare och dyl.) i soprummet. Sopor ska läggas i avsedd behållare. Inga sopor får ställas på golvet i soprummet (ej mellan behållarna). Vik ihop
kartonger. Absolut förbjudet att kasta förpackningar i behållaren som är avsedd för hushållssopor.

Det är absolut förbjudet att kasta större föremål som inte får plats i grovsop kärlen.

Föreningen får stå för kostnaden för bortforsling.

Trivselregler

Trivselregler försöker vi ha så få som möjligt – använd personligt omdöme! Fest har vi alla ibland. Skall ni ha fest, meddela grannar i förväg, gärna med lapp i brevlådan.