BRF Essinge Mälarvik | 769610-1307

A-Ö-information

Facebook

Föreningen har en sluten Facebook grupp som ni kan ansöka att gå med i, ni hittar den här, BRF Essinge Mälarvik

Felanmälan

Vår tekniska förvaltare är WIAB-Service, Wahlings Installations Service. Som förvaltare ansvarar WIAB för den löpande förvaltningen av föreningens fastighet. Felanmälan dagtid: 08-80 20 40, Jourtid: 08-6576400, eller på webben WIAB Felanmälan / Namnändring. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Vid tveksamhet läs stadgarna på hemsidan eller kontakta styrelsen. På informationstavlan i varje port finns även anslaget vem som är portombud. Portombudet har nyckel till vattenavstängning i trapphuset samt proppskåpen som finns i källaren.

KONE Hissar: För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation, kontakta oss på Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt. Vid fall som inte är brådskande, maila kundcenter@kone.com

Förvaltning

Föreningens ekonomi administreras av Nabo i Uppsala AB, med överinseende av föreningens styrelse. Medlemmar/hyresgäster når Nabo på 010-288 00 27 (måndag-fredag 9.00-11.30) Alla boende kan nu logga in på nabo kundportal med bankID i portalen för att få sina avier mm. Vill man maila nabo gör de det enklast via formuläret nabo kontakt för snabbast återkoppling. Om avgifter kan man kontakta vår förvaltare på Hyresavdelningen, E-post: hyra.uppsala@conzignus.se Telefon: 018 - 70 70 920, knappval 1. Telefontid måndag-fredag kl. 8.00-11.30

Garageplats

Garageplats ingår inte automatiskt från den tidigare lägenhetsinnehavaren, utan nytt kontrakt måste tecknas med föreningen. Föreningen har fjorton p-platser i fastighetens källargarage (som vi delar med Brf Luxviken) samt tio p-platser i det större garaget som ägs gemensamt av samtliga bostadsrättsföreningar i Lux-området. 

Du anmäler dig på kölistan för plats i föreningens garage under medlemssidan och för stora garaget på Luxgaragets hemsida, Luxgaraget. Kostnad för Stora garaget är f.n. 1300.-/månad samt för källargaraget 1400.-/månad. MC platser finns att hyra i mån av plats i båda garagen. Hyra f.n. 400.-/månad. 

BRF Essinge Mälarvik | Föreskrifter för garageplats

Se även:
Medlemssida

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag som trädde i kraft 25 maj 2018 och som ersatte Personuppgiftslagen (PUL). GDPR införde nya, striktare krav på vilka skäl som kan finnas för datalagring, vilken laglig grund som behöver finnas och flera andra delar.

Hur GDPR ska tolkas är än så länge inte helt utrett och sannolikt kommer de kommande åren bringa mer klarhet i vad som gäller. Klart är dock att föreningen redan nu kan vidta åtgärder för att uppfylla de kommande kraven.

BRF Essinge Mälarvik har ett personuppgiftsregister där vi sparar epostadresser samt mobiltelefonnummer över medlemmarna i föreningen för att kunna kontakta medlemmarna för viktig information eller om en nödsituation uppstår.

Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§).

Föreningen har en datapolicy som vi följer. Nedan finner ni länkar om ni vill få mer information gällande GDPR och Bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna.se GDPR - guide till de nya reglerna

Datainspektionen.se Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform

Datainspektionen.se Hantering av personuppgifter i e-post

Datainspektionen.se Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Grillning samt förvaring av gasolflaskor

Vi vill även informera dig/er om att det på grund av brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att använda kolgrillar på balkongerna.

Använd därför en el- eller gasolgrill. Föreningen följer MSB´s regler av förvaring av gasoltuber, se nedan.

Förvaring i flerbostadshus
I flerbostadshus får endast gasolbehållare med volym som är mindre än 5 liter hanteras (blå campingbehållare). Behovet av gasol avgör antal flaskor, vilket vanligtvis innebär två stycken, en för drift och en i reserv. Förvaring av behållare med brandfarlig gas på vind, i källarförråd och garage i flerbostadshus eller för flera hushåll är förbjudet. Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är påen balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.
För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Gårdsregler

Vår förening delar innergården med grannfastigheten. Föreningen är även tillsammans med övriga föreningar i Lux-området medlem i den samfällighetsförening som ansvarar för skötsel av det gemensamma garaget och sopanläggningen.

Vid frågor om samfälligheten kontakta gärna oss i styrelsen. Trädgårdsgrill finns att låna/använda sig av. Föreningens trädgårdsmöbler är de som står till höger i trädgården.

Källsortering

Källsortering för hushållssopor, grovsopor och återvinning. Källsorteringen är placerad på
gaveln ner mot Luxviken. För vår gemensamma trevnad ber vi dig/er att hålla rent i
källsorteringen och observera att det inte är tillåtet att slänga miljöfarligt avfall (som t.ex.
färgburkar, olja, spraybehållare och dyl.) i källsorteringen. Sopor ska läggas i avsedd behållare. Inga sopor får ställas på golvet i soprummet (ej mellan behållarna). Vik ihop
kartonger. Absolut förbjudet att kasta förpackningar i behållaren som är avsedd för hushållssopor.

Det är absolut förbjudet att kasta större föremål som inte får plats i grovsopkärlen.

Föreningen får stå för kostnaden för bortforsling.

Nabo Medlemssida

Se avier och lägenhetsinformation

Medlemmar kan logga in med BankID och se sina avier, ändra aviseringsmetod

och se information om sin lägenhet. Nabo Kundportal

Nycklar

Våra nycklar är patenterade vilket innebär att utan ID samt kopia på köpebrev av er Brf får ni inte ut nya nycklar. Vänd er till Låspartner så hjälper de er. Låspartner i Stockholm AB
Essinge Brogata 2, 112 61 Stockholm, Tfn 08-100 400

Portombud

Portombud 77: Hans Wennerholm 070-282 94 55

Portombud 81: Hanna Svensson 070-222 30 09

Registrera eller uppdatera kontaktinformation medlemmar

Här kan ni registrera eller uppdatera eran kontaktinformation om ni byter mobilnummer eller epost, så ni inte missar viktig information eller en uppkommen nödsituation som Styrelsen måste informera om.

E-postadressen behövs också registreras för att ni skall kunna skapa ett login på Medlemssidan.

Se även:
Registrera eller uppdatera kontaktinformation medlemmar

Reparera, Underhålla eller Bygga om

Det krävs ett godkännande av styrelsen innan man påbörjar arbete.

Har du inget tillstånd från styrelsen, blir du skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick för egen bekostnad.

Styrelsen tar beslut om godkännande på nästkommande styrelsemöte.


Se även:
Reparera, Underhålla eller Bygga om

RFID Tagg

Beställa extra Tagg eller anmäla förlorad Tagg gör du på medlemssidan.

Se även:
Medlemssida

Spiskåpa

Spiskåpor
Våra spiskåpor är en integral del av fastighetens ventilationssystem och måste vara en spiskåpa utan fläktmotor. Vid ett byte av spiskåpa måste man stämma av med föreningen innan ett byte sker. Byter man till en ej godkänd spiskåpa, måste den bytas ut till en godkänd spiskåpa på medlemmens bekostnad.

Exempel på godkända spiskåpor hittar ni här, FRANKE Spiskåpor

Se även:
Reparera, Underhålla eller Bygga om

Sälja Lägenheten

Vid utflyttning gäller besiktning av lägenheten av Styrelsen

Du måste i god tid kontakta styrelsen som kommer göra en besiktning av lägenheten innan försäljning, en försäljning av lägenheten kommer inte att godkännas om inte en giltig besiktning har genomförts av Styrelsen.

Beställning av flyttbesiktning gör du under medlemssidan.

Se även:
Medlemssida

Trivselregler

Trivselregler försöker vi ha så få som möjligt – använd personligt omdöme! Fest har vi alla ibland. Skall ni ha fest, meddela grannar i förväg, gärna med lapp i brevlådan.