BRF Essinge Mälarvik | 769610-1307

Styrelsen

Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Kenneth Jävervall Nycklar, Facebook gruppen, Hemsidan
Ledamot Ulf Nyström Pilov Aptus låssystem, Facebook gruppen, Hemsidan
Ledamot Dagmar Wallerstedt Trädgård
Ledamot Fatemeh Ommat-Mohammadi
Suppleant Kjell Erik Mejhert
Suppleant Erik Valentin Kellner Garage
Kenneth Jävervall
Befattning Ordförande
Ansvarsområde Nycklar, Facebook gruppen, Hemsidan
Ulf Nyström Pilov
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Aptus låssystem, Facebook gruppen, Hemsidan
Dagmar Wallerstedt
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Trädgård
Fatemeh Ommat-Mohammadi
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Kjell Erik Mejhert
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Erik Valentin Kellner
Befattning Suppleant
Ansvarsområde Garage

Kontakta Styrelsen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.