Styrelsen

Befattning Namn Roller
Ordförande Mats Engman Ordförande
Sekreterare Tomas Borg Sekreterare
Kassör Erik Kellner Kassör, Nycklar / RFID Taggar, Försäljningar i föreningen och Ärendehanterare
Ledamot Johan Palmqvist
Ledamot Gabrielle Jämtlinger
Suppleant Thomas Unsgaard
Suppleant Layth Garabet
Mats Engman
Befattning Ordförande
Roller Ordförande
Tomas Borg
Befattning Sekreterare
Roller Sekreterare
Erik Kellner
Befattning Kassör
Roller Kassör, Nycklar / RFID Taggar, Försäljningar i föreningen och Ärendehanterare
Johan Palmqvist
Befattning Ledamot
Roller
Gabrielle Jämtlinger
Befattning Ledamot
Roller
Thomas Unsgaard
Befattning Suppleant
Roller
Layth Garabet
Befattning Suppleant
Roller

Kontakta Styrelsen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.
Besöksräknare

140 582 besökare sedan 2019-06-20

Arkivet