Styrelsen

Befattning Namn Roller
Ordförande Mats Engman Föreningens Brevlåda, Besiktningar, Flytt / Ombyggnad, Kommunikation till Medlemmar, Ordförande, Ärendehanterare och Fastigheten
Sekreterare Hans Werneholm Källsortering, Systematiskt Brandskyddsarbete och Portombud port 77
Kassör Erik Kellner Kassör, Nycklar / RFID Taggar, Försäljningar i föreningen och Ärendehanterare
Ledamot Timour Fastovski
Ledamot Peter Nilsson
Suppleant Britt-Marie Odsvall Trädgårdsgruppen
Mats Engman
Befattning Ordförande
Roller Föreningens Brevlåda, Besiktningar, Flytt / Ombyggnad, Kommunikation till Medlemmar, Ordförande, Ärendehanterare och Fastigheten
Hans Werneholm
Befattning Sekreterare
Roller Källsortering, Systematiskt Brandskyddsarbete och Portombud port 77
Erik Kellner
Befattning Kassör
Roller Kassör, Nycklar / RFID Taggar, Försäljningar i föreningen och Ärendehanterare
Timour Fastovski
Befattning Ledamot
Roller
Peter Nilsson
Befattning Ledamot
Roller
Britt-Marie Odsvall
Befattning Suppleant
Roller Trädgårdsgruppen