BRF Essinge Mälarvik | 769610-1307

Välkomstbrev nya medlemmar

Välkommen som ny medlem i Brf Essinge Mälarvik!

Vi hoppas ni skall trivas i er nya bostad och i vårt härliga närområde med bryggor och bad, restauranger och fina grönområden. För att underlätta din inflyttning har vi sammanställt lite information som du kan behöva.

Föreningens hemsida är www.brfessingemalarvik.se samt att vi finns på Facebook Brf Essinge Mälarvik. Ansök om medlemskap där!  Du kan alltid kontakta oss i styrelsen på info@brfessingemalarvik.se.

Vid inflyttning

Först några viktiga saker att tänka på vid inflyttning: Bopärmen. Till varje lägenhet hör en bopärm, som innehåller information om lägenheten, föreningen med mera. Om denna inte finns i lägenheten, vänligen kontakta den tidigare ägaren. Den finns även inskannad på hemsidan samt Facebook. Använd länken  Kontaktinformation Medlemmar  för att skicka in era kontaktuppgifter, email samt mobilnummer så ni inte missar viktig information eller en uppkommen nödsituation som Styrelsen måste informera om, ni behöver registrera eran e post för att kunna skapa ett login för medlemssidan på våran hemsida. Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§).

Garageplats

Platsen ingår inte automatiskt från den tidigare lägenhetsinnehavaren, utan nytt kontrakt måste tecknas med föreningen. Föreningen har fjorton p-platser i fastighetens källargarage (som vi delar med Brf Luxviken) samt tio p-platser i det större garaget som ägs gemensamt av samtliga bostadsrättsföreningar i Lux-området. Om du/ni är intresserade av att hyra garageplats i stora garaget kontakta APCOA Parking AB på telefon 08-556 306 70, anmäl att det gäller Brf Essinge Mälarvik(vårt avtals nr 3610). För intresseanmälan till källargaraget i vår fastighet, lämna intresseanmälan via mail till  info@brfessingemalarvik.se ! Kostnad för Stora garaget är f.n. 1300.-/månad samt för källargaraget 1400.-/månad. MC platser finns att hyra i mån av plats i båda garagen. Hyra f.n. 400.-/månad. Om det är fulltecknat i båda garagen kan man chansa på att mejla de andra föreningarna som delar på det stora garaget om de har plats kvar att hyra ut. Se Luxgaraget Samfällighet för kontaktuppgifter.

El

Se till att den förra lägenhetsinnehavaren sagt upp sitt avtal och glöm inte att teckna ett nytt!

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har ett eget nummer (se köpeavtalet) samt det finns en skylt på ovansidan av ytterdörren. Dock så har Skatteverket ett 5 siffrigt nummer. Vilket det är kan du finna på hemsidan under diverse dokument.

Bredband.
Fast bredbandsuppkoppling finns tillgänglig via Stockholms Stadsnät AB i samtliga lägenheter. Detta ingår i månadsavgiften. Vi har 1000/1000 Mbit. Tel 08-5012 20 10 eller mejl kundtjanst@stosn.se

Kabel-tv.
Kabel-tv levereras av ComHem och kostnaden för deras analoga basutbud ingår i månadsavgiften. Önskar man ha digitalt utbud så bokar man själv hos ComHem. Alternativt kan man teckna sig för valfri bredbandsleverantör av TV. Exempelvis erbjuder Stockholms Stadsnät tjänsten Zappa. 

Porttelefon
Porttelefon + namnskylt på brevlåda m.m. Porttelefonen kan kopplas till respektive lägenhetsinnehavares telefonabonnemang, glöm därför inte att kontakta föreningen vilket nummer den ska kopplas till (Obs flera nummer kan användas.)

Köksfläktar / Spiskåpor
Våra köksfläktar är en integral del av fastighetens ventilationssystem och måste vara en spiskåpa utan fläktmotor. Vid ett byte av köksfläkt / spiskåpa måste man stämma av med föreningen innan ett byte sker. Byter man till en ej godkänd fläkt / spiskåpa, måste den bytas ut till en godkänd spiskåpa på medlemmens bekostnad.

Ansökan hittat ni här, Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet.

Exempel på godkända spiskåpor hittar ni här, FRANKE Spiskåpor

RFID Tagg
Elektroniska taggar har föreningen infört sedan vintern 2018 för att förstärka skalskyddet. Även kameraövervakning finns i våra portar. Ytterdörrarna öppnas och stängs med taggarna samt att dörrstängare finns. Varje lägenhet har fått 3 taggar vardera. Möjlighet att köpa till fler finns för 300.-/st. Detsamma gäller om tappar bort en. Tappar man bort taggar måste man meddela det till föreningen som då ”släcker” ned den taggens access.

Nycklar
Låspartner i Stockholm AB, Essinge Brogata 2, 112 61 Stockholm, Tfn 08-100400, sköter föreningens låssystem och har en förteckning över alla nycklar i föreningen. Stäm gärna av med dem att antalet nycklar du fått till lägenheten stämmer överens med antalet uttagna nycklar.

Försäkring
Föreningen har en försäkring f.n. som även täcker skador i lägenheten, s.k. ”bostadsrättstillägg” i en vanlig hemförsäkring. Kolla med styrelsen således att föreningen har sådan extra försäkring. Medlem behöver alltså inte ha detta tillägg i sin försäkring. Vid skador i lägenheten som även kan beröra fastighetens delar måste styrelsen kontaktas omgående och innan ev. åtgärder påbörjas.

Fastigheter och lokaler
Brf Essinge Mälarvik är en ekonomisk förening som äger och förvaltar fastigheten Primusgatan 75–81. Marken som fastigheten står på äger vi. Vi är sammanlagt 35 hushåll/lägenheter samt 3 lokaler som idag är uthyrda. Huset uppfördes mellan 2003 och 2004 och de boende tog över ansvaret efter JM 2005. Utöver lägenheterna disponerar vi en mindre lokal innanför källarförråden som idag används enbart för styrelsemöten.

Innergård och Samfällighetsförening
Vår förening delar innergården med grannfastigheten. Föreningen är även tillsammans med övriga föreningar i Lux-området medlem i den samfällighetsförening som ansvarar för skötsel av det gemensamma garaget och sopanläggningen. Vid frågor om samfälligheten kontakta gärna oss i styrelsen. Trädgårdsgrill finns att låna/använda sig av. Föreningens trädgårdsmöbler är de som står till höger i trädgården.

Förvaltning och felanmälan
Vår tekniska förvaltare är WIAB-Service, Wahlings Installations Service. Som förvaltare ansvarar WIAB för den löpande förvaltningen av föreningens fastighet. Felanmälan dagtid: 08-80 20 40, Jourtid: 08-6576400,  eller på webben WIAB Felanmälan / Namnändring. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Vid tveksamhet läs stadgarna på hemsidan eller kontakta styrelsen. Föreningens ekonomi administreras av Nabo i Uppsala AB, med överinseende av föreningens styrelse. Medlemmar/hyresgäster når Nabo på 010-288 00 27 (måndag-fredag 9.00-11.30) Alla boende kan nu logga in på nabo kundportal med bankID i portalen för att få sina avier mm. Vill man maila nabo gör de det enklast via formuläret nabo.se/kontakt för snabbast återkoppling. Om avgifter kan man kontakta vår förvaltare på Hyresavdelningen, E-post: hyra.uppsala@conzignus.se Telefon: 018 - 70 70 920, knappval 1. Telefontid måndag-fredag kl. 8.00-11.30 Telefonnummer till felanmälan finns även på anslagstavlorna i trapphusen samt på hemsidan. I varje port finns även anslaget vem som är trappombud. Trappombudet har nyckel till vattenavstängning i trapphuset samt proppskåpen som finns i källaren.

Soprum
Ett soprum för hushållssopor, grovsopor och återvinning. Soprummet är placerat på gaveln ner mot Luxviken. För vår gemensamma trevnad ber vi dig/er att hålla rent i soprummet och observera att det inte är tillåtet att slänga miljöfarligt avfall (som t.ex. färgburkar, olja, spraybehållare och dyl.) i soprummet. Sopor ska läggas i avsedd behållare. Inga sopor får ställas på golvet i soprummet (ej mellan behållarna). Vik ihop kartonger. Absolut förbjudet att kasta förpackningar i behållaren som är avsedd för hushållssopor.  Det är förbjudet att ställa saker på golvet som inte får plats i kärlen.

Hemsidan
Föreningens hemsida finns på BRF Essinge Mälarvik. Vi är en liten förening och har valt att inte lägga ner för stora kostnader på vår hemsida. På hemsidan finns dock kortfattad föreningsinformation, möjlighet att kontakta styrelsen och aktuella händelser.Se även vår sida på BRF Essinge Mälarvik Facebook

Städdag och aktiviteter
Varje vår anordnas en gemensam städdag som avslutas med en korvmåltid ute på gården samt en mingelkväll under hösten. Mingelkvällen äger rum på Pappas Deli.

Cykel- och barnvagnsrum
Cykel och barnvagn förvaras i våra cykel- och barnvagnsrum. Det gemensamma cykelrummet ligger på källarplan. Barnvagnsrummet för port 81 hittar du/ni i anslutning till det gemensamma cykelrummet och barnvagnsrummet för port 77 i entrén från innergården. Viktigt att tänka på att passagen i cykelrummet måste hållas fri så passering kan ske.  

Om att bo i bostadsrättsförening
Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger den fastighet som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel hissar, portar, trappuppgångar, soprum och grönytor osv. Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt. Viktigt är att respektera våra gemensamma utrymmen och att där inte ta ytorna i anspråk för privata saker, ställa ut sopor eller placera cyklar/barnvagnar m.m i trapphuset.
Tänk också på att de gemensamma ytorna är våra utrymningsvägar vid brand eller enda vägen för sjuktransporter och därför inte får vara belamrade.

Reparera, Underhålla eller Bygga om
Detta kräver godkännande av styrelsen. Skicka in förfrågan här, Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet. 

Tänk på att inte belamra portar eller trappuppgångar med byggmaterial. Föreningens grovsoprum får ABSOLUT inte användas för byggsopor.

Uthyrning av lägenhet
För uthyrning av din bostadsrätt krävs styrelsens skriftliga godkännande. Det är därför viktigt att du kontaktar styrelsen i god tid om du önskar hyra ut din lägenhet. Föreningen godkänner inte Air BnB eller liknande korttidsuthyrningar.

Trivselregler
Trivselregler försöker vi ha så få som möjligt – använd personligt omdöme! Fest har vi alla ibland. Skall ni ha fest, meddela grannar i förväg, gärna med lapp i trappuppgången.

Grillning

Vi vill även påminna dig/er om att det pga. brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att använda kolgrillar på balkongerna. Använd därför en el- eller gasolgrill. Maxstorlek på gasolflaskan är 30 liter (P11). INGEN gasol får förvaras i källarförråd!

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet.

För att undvika skador, såsom vattenskada, försämrad ventilation, brand, m.m., måste du ha tillstånd från styrelsen när du skall reparera, underhålla eller bygga om i din lägenhet. Fyll i formuläret, Formulär för begäran om tillstånd till ändring i lägenhet. Då det kan innebära buller och störningar för andra så rekommenderar styrelsen att arbeten sker vardagar mellan 08–20 samt lördagar 09–18 och inte alls på söndagar.

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsen sammansättning finns anslagen i portarna. Vi nås enklast genom ett e-mail till info@brfessingemalarvik.se. På föreningens årsstämma, som hålls under våren varje år, behandlas val av styrelse, revisorer och
valberedning, föreningens bokslut, samt medlemmars motioner. Vill du delta i styrelsearbetet? Då är du förstås varmt välkommen! Kontakta någon i vår valberedning på info@brfessingemalarvik.se.
Åter igen, varmt välkommen till Brf Essinge Mälarvik!!!
Vänliga hälsningar
Styrelsen