25 nov 2020

Brandsläckare

Av styrelsen | 2020-11-25 13:38

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har beslutat att ytterligare förstärka vårt brandskydd i fastigheten.
Det gör vi med att utöka antalet handbrandsläckare i respektive trapphus.
Totalt elva nya handbrandsläckare av pulvertyp kommer att installeras. En på varje våningsplan.
Installationen kommer att utföras av Täby BrandskyddsTeknik och påbörjas 201201 kl 08:00.

Visst borrljud kan förekomma.

- När installationen är klar, kontrollera var brandsläckaren sitter på just DITT våningsplan!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Besöksräknare

142 167 besökare sedan 2019-06-20

Arkivet