25 nov 2020

Brandsläckare

Av styrelsen | 2020-11-25 13:38

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har beslutat att ytterligare förstärka vårt brandskydd i fastigheten.
Det gör vi med att utöka antalet handbrandsläckare i respektive trapphus.
Totalt elva nya handbrandsläckare av pulvertyp kommer att installeras. En på varje våningsplan.
Installationen kommer att utföras av Täby BrandskyddsTeknik och påbörjas 201201 kl 08:00.

Visst borrljud kan förekomma.

- När installationen är klar, kontrollera var brandsläckaren sitter på just DITT våningsplan!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

5 nov 2020

Värme och Vatten

Av styrelsen | 2020-11-05 20:22

Hej Medlemmar,

Idag har vår fastighetsförvaltare WIAB varit på plats och lagat vår utrustning som reglerar värme och varmvatten.

Det är vår förhoppning att detta nu skall fungera normalt.

Hälsningar

Styrelsen

2 nov 2020

Uppdatering till felanmälan

Av styrelsen | 2020-11-02 11:57

Portombuden kan hjälpa till med att återställa säkring i elcentralen eller att stänga av och på vatten till lägenheter.

Portombud 77: Hans Werneholm 070-282 94 55

Portombud 81: Hanna Svensson 070-222 30 09

2 nov 2020

FELANMÄLAN

Av styrelsen | 2020-11-02 09:20

Det har kommit in ett antal felanmälan direkt till Styrelsen, felanmälan görs direkt på våran hemsida under

felanmälan som går direkt till våran fastighetsskötare. Felanmälan till styrelsen är fel väg att gå.

Har ni ett fel eller problem måste ni själva göra en felanmälan till våran fastighetsskötare som sköter detta.

Hälsningar

Styrelsen